EXPLOTACIONS FORESTALS CASAS SL , constituida com a  Societat Limitada desde juliol  de l´any 1996, es el relleu de la tercera generació dedicada  a treballs silvicoles , obtenint  durant aquest temps, un elevat coneixement i professionalitat  en les seves actuacions .L´ empresa, de carácter familiar, ha estat carecteritzada per el tracte directe amb el client  ,oferint la millor en  qualitat  amb el personal que integra l´empresa  ,mitjançant diferents cursos i practiques ,en les técniques que van surgint  per obtenir els millors resultats ,  tant en seguretat  com  en qualitat.

Explotacions Forestals Casas SL , ha obtingut  la Qualificació  Empresarial en Explotacions Forestals , otorgada per la Generalitat en cumplimient del RD  3008/78 , de 27 d´octubre , aplicable a aquesta activitat en virtud del  RD 1192/80 de maig i d´acord amb l´ordre del Dapartament  d´Agricultura Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya del 14 de maig de 1991.L´Empresa es  troba registrada  des de novembre 2008 al REA ,  Registre d´Empreses Acreditades amb num : 090000025709  .

 L´experiència obtinguda al llarg dels anys , ha fet posible que poguem obtenIr els millors resultats en l´execusió dels diferents treballs que ens han estat encarregats, moltes vegades amb un alt nivel de dificultat .